Coronavirus

DEOM N.V. op weg naar een nieuwe start in volle veiligheid
Afspraak nemen

Gezien de huidige COVID-19 gezondheidscrisis waarmee wij allen geconfronteerd worden, werd DEOM N.V. genoodzaakt haar activiteiten drastisch te beperken sinds 18 maart ll. teneinde de passende maatregelen te treffen. Van het begin af hebben wij alles in het werk gesteld voor het verstrekken van informatie en voor de bewustmaking bij onze teams, voor in een beveiligde werkomgeving te voorzien bij de terugkeer van al onze medewerkers, evenals voor het verzekeren van optimale dienstverlening, waarbij kwaliteit gekoppeld wordt aan preventie tegenover onze partners.

Hoe verzekert ons DEOM Team uw veiligheid als klant?
Ons gedragsprincipe van werken met gesloten toegangshek blijft behouden voor een nog onbepaalde duur. Wij blijven evenwel onze diensten verlenen op afspraak per e-mail via info@deom.be.

Bij aankomst ter plaatse meldt de chauffeur of de klant zich aan per telefoon via : +32 61 65 00 20 of +32 61 65 00 38, zodat op het afgesproken uur een medewerker het hek kan openen en de wagen in gereedheid brengen.

Blijft u wachten tijdens de interventie? Omwille van de ontoelaatbaarheid om tijdens interventies in de cabine van uw voertuig te blijven zitten kan u, wanneer het geen uiterst dringende tussenkomst betreft, gebruik maken van het wachtlokaal bestemd voor chauffeurs, indien dit lokaal nog niet is ingenomen.

Alle door de S.P.F – Santé Publique-instantie aanbevolen hygiënische en veiligheidsmaatregelen zijn van toepassing: (social distancing, afschuttingsmodi via attitudes en gebaren – “barrièregestes” – zoals afstand houden, handen wassen en ontsmetten, contactloos optreden ,voetgroeten, ellebooggroeten, ellebooghoesten, en -niezen… ). Uitsluitend medewerkers van het DEOM Team worden in de Ateliers toegelaten.

Bovendien gebruiken wij de toepassing Touchpoint Cleaning vóór en na elke tussenkomst bij herstellingen, pech verhelpen en onderhoud. Dit betekent dat alle delen van uw voertuig waarmee onze medewerkers in contact gekomen zijn zorgvuldig ontsmet worden. Pas daarna overhandigen wij u uw voertuig. Zodoende beperken wij maximaal het besmettingsgevaar.
Onze dienst Magazijn is open mits betaling per bank (op factuur of voorafgaande overschrijving). De stukken worden door de klant afgehaald aan het hek van onze Ateliers via een contactloze procedure.

Contacten met de medewerkers van onze Commerciële Dienst en Dienst na Verkoop verlopen in de mate van het mogelijke via numerieke of telefonische weg. Wij blijven eveneens steeds ter beschikking via deze contactkanalen.

Zelfs nu wij u de hand niet mogen drukken staan wij paraat om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij hopen u weldra te mogen verwelkomen in onze bedrijven : DEOM N.V. in Libin : Tel.: +32 61 65 00 20 en DEOM N.V. in Milmort : Tel.: +32 4 259 98 10

Uw DEOM Team